O duhovnom zvanju:

Samostan sestara Kćeri Srca Isusova
Trg. Hrvatskih branitelja 8A
47206 Lasinja

Tel / fax: 047 884 333

srijeda, 2. travnja 2014.

Misli o Crkvi Blažene Majke Marije od Isusa Deluil-Martiny

Mi ne živimo za sebe, sve treba promatrati kroz Božje planove; naše sadašnje boli - ako dosegnu puninu i ako mi same budemo žrtvovane u nevolji - odreduju i pripravljaju buduće i zajamčene trijumfe Crkve...Crkva na taj način ide iz borbe u borbu te iz pobjede u pobjedu, koje slijede jedna za drugom sve do Vječnosti koja će predstavljati i konačni trijumf.(Misli o Crkvi Blažene Majke Marije od Isusa Deluil-Martiny)