O duhovnom zvanju:

Samostan sestara Kćeri Srca Isusova
Trg. Hrvatskih branitelja 8A
47206 Lasinja

Tel / fax: 047 884 333

subota, 15. veljače 2014.

Misli o Crkvi Blažene Majke Marije od Isusa Deluil-Martiny

"Trebalo je da Krist sve to pretrpi i tako uđe u svoju slavu": treba da Crkva i duše prođu istim putem. Crkva ne živi samo jedan dan: kada su mučenici padali kao što zimi padajui snježne pahulje, nije li se moglo vjerovati da je sve izgubljeno? Ne, njihova je krv pripremala trijumfe budućnosti."
(Misli o Crkvi Blažene Majke Marije od Isusa Deluil-Martiny)