O duhovnom zvanju:

Samostan sestara Kćeri Srca Isusova
Trg. Hrvatskih branitelja 8A
47206 Lasinja

Tel / fax: 047 884 333

petak, 5. travnja 2013.

Blažena Marija od Isusa

Blažena Marija od Isusa – Utemeljiteljica sestara Kćeri Srca Isusova